MENU

  Job Vacancy (31/01/2017)

BIL

JAWATAN

GRED

LANTIKAN

1

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

JA29

TETAP

2

PENOLONG ARKITEK LANDSKAP

JA29

SEMENTARA

3

PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)

JA19

TETAP

4

PEMBANTU KESIHATAN AWAM

U19

TETAP

5

PEMBANTU OPERASI

N11

TETAP

Please download job vacancy form and job vacancy advertisement below:-

job vacancy form: borang_mds.tr_1.pdf

job vacancy advertisement: iklan_syarat_.pdf