MENU

JABATAN KEJURUTERAAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
HAJI MOHD SHAMSURI BIN MOHAMAD @ DAUD PENOLONG JURUTERA KANAN [KPSL] 096099377 096099367
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
ROSELEY BIN JUSOH PEN.PEGAWAI TADBIR KANAN [KPSL] 096099377 096099367
JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN LANSKAP
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
FARUQQI FAHMI BIN AHMAD FAUZI PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA 096099377 096099367
JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
HAJI JAFFRI BIN MAMAT @ ABD. JALIL PEN.PEG.KES.PERS.KANAN [KPS] 096099377 06099377
UNIT PERUNDANGAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
NORIAH BINTI MUSA PEMBANTU TADBIR (P/O) 096099377 096099367
MOHD AMIZI BIN AWANG AHMAD PEN.PEGAWAI UNDANG-UNDANG 096099377 096099367
FAUZI BIN RAZALI PEMBANTU PENGUATKUASA 096099377 096099367
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
NAZIMAN BIN MUHAMAT PEN.PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT 096099377 096099367
AHMAD THALMIZI BIN RAMLI JURUTEKNIK KOMPUTER 096099377 096099367
UNIT OSC [UNIT PUSAT SETEMPAT]
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
JORDAN ANAK ANING PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA 096099377 096099367