MENU

Majlis Daerah Setiu Logo

Hijau

  • Melambangkan keindahan dan kehijauan yang menjadi salah satu fungsi Majlis untuk mengindahkan alam sekitar.

Merah

  • Melambangkan semangat dan kesungguhan bekerja.

Putih

  • Melambangkan kesucian dan keikhlasan pekerja sesuai dengan dasar bersih, cekap dan amanah.