MENU

Majlis Daerah Setiu bermula 01 April 2012 akan melaksanakan permohonan kebenaran merancang melalui portal OSC Online Majlis Daerah Setiu. Berkuatkuasa 01 April 2012 juga, semua pemohon/PSP diwajibkan menggunakan portal OSC Online Majlis Daerah Setiu dan sebarang permohonan kebenaran merancang secara manual selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.
Majlis Daerah Setiu juga menyediakan kiosk bertempat di kaunter bersepadu, Wisma Majlis Daerah Setiu bagi memudahkan pemohon/PSP yang mempunyai sebarang masalah untuk melakukan permohonan melalui portal OSC Online Majlis Daerah Setiu.