MENU

PROSEDUR SEWAAN

BAGI TEMPAHAN/SEWAAN PERALATAN

  1. Buat masa sekarang semua tempahan/sewaan adalah melalui permohonan rasmi atau mengisi borang tempahan yang disediakan
  2. Tempahan untuk sewaan peralatan majlis hendaklah dibuat SATU(1) MINGGU lebih awal kecuali bagi kes-kes tertentu.
  3. Semua permohonan tempahan/sewaan hendaklah dijelaskan terlebih dahulu selewat-lewatnya TIGA(3)HARI sebelum tarikh penggunaan.
  4. Pihak majlis berhak untuk membatalkan tempahan tanpa memberikan apa-apa notis jika terdapat keperluan dipihak majlis untuk menggunakannya.