MENU
  1. Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172)
  2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)
  3. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)
  4. Akta Petroleum, 1984 ( Langkah-langkah Keselamatan ) ( Akta 302 )