MENU

Misi

  • Merancang dan menyediakan prasarana yang berkualiti,mencukupi dan perkhidmatan yang efektif bagi mencapai sebuah perbandaran yang sejahtera.

Visi

  • Menjadikan Majlis Daerah Setiu sebagai sebuah perbandaran yang membangun dan berteraskan bandar sejahtera menjelang tahun 2020.