MENU
  • Berusaha ke arah mencapai matlamat menjadikan kawasan Majlis Daerah Setiu sentiasa bersih, indah, selamat dan selesa untuk di diami.
  • Menyedia dan menyenggarakan kemudahan-kemudahan awam dan juga kemudahan infrastruktur.
  • Mengawal dan merancang pembangunan ruang (Spatial Development) dan fizikal.