MENU

Setiu merupakan sebuah daerah bongsu daripada tujuh daerah di dalam Negeri Terengganu Darul Iman. Ditubuhkan hasil daripada perakuan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) pada 1 Januari 1985.

Daerah baru ini mempunyai keluasan 135,905.80 hektar. Merupakan 10.49% daripada keseluruhan keluasan Negeri Terengganu Darul Iman. Bersempadan dengan Daerah Kuala Terengganu, Hulu Terengganu dan Besut. Terbahagi kepada tujuh buah mukim iaitu;-

  • Mukim Hulu Nerus - 54,523.30 hektar
  • Mukim Calok - 20,589.60 hektar
  • Mukim Hulu Setiu - 23,292.90 hektar
  • Mukim Guntung - 16,348.50 hektar
  • Mukim Tasik - 5,827.10 hektar
  • Mukim Pantai - 8,499.40 hektar
  • Mukim Merang - 6,825.00 hektar

Peta Daerah Setiu
Peta Daerah Setiu