09-609 9377 / 9757 / 9434  09-609 0010

Pencapaian Piagam Pelanggan

Image

Pencapaian Piagam Pelanggan 2012 (Jan-Dis)

 

Perkhidmatan

Janji

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Melebihi Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah (Jumlah perkhidmatan  disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

% (Peratus Perkhidmatan disampaikan yang menepati tempoh masa/standard yang ditetapkan)

Jumlah (Jumlah perkhidmatan disampaikan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

% (Peratus perkhidmatan yang melebihi tempoh masa/standard yang ditetapkan)

Sewaan Peralatan

Kami menjamin memberi keputusan kepada permohonan sewaan peralatan

60/60

100%

0/60

0%

100%

CukaiTaksiran

Bil Cukai Taksiran Harta di keluarkan 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai.

50/50

100%

0/50

0%

100%

Kebersihan

Memastikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di kawasan komersial dan 3 kali seminggu di kawasan taman-taman perumahan dan 2 kali sebulan bagi kerja-kerja pemotongan rumput serta pembersihan longkang dengan teratur, tepat dan mengikut jadual.

80/80

100%

0/80

0%

100%

Perancangan

Menimbang permohonan pelan-pelan bangunan dalam tempoh 11 minggu dari tarikh didaftarkan untuk member kelulusan dan pengeluaran CFO dalam tempoh satu bulan dari tarikh permohonan tertakluk kepada syarat-syarat telah dipatuhi.

60/60

100%

0/60

0%

100%

 

Merancang, melaksana dan penyelenggaraan projek-projek sosio-ekonomi yang memberi demi keselesaan kepada penduduk.

60/60

100%

0/60

0%

100%

Penguatkuasaan

Melaksana, menguatkuasa serta memastikan segala Akta-akta dan Undang-undang Kecil sentiasadipatuhi.

80/80

100%

0/80

0%

100%

Penilaian

Memastikan semua harta-harta di dalam kawasan Majlis dibuat penilaian terperinci untuk Cukai Taksiran berpandukan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan.

90/90

100%

0/90

0%

100%

Kewangan

Menguruskan dengan cekap perkara-perkara yang berkaitan kewangan serta peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa.

70/70

100%

0/70

0%

100%

Perjawatan/ Perkhidmatan

Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan/perkhidmatan personel dari segi pelantikan, pengesaham, kemasukan dalam jawatan berpencen, permohonan cuti, kursus, disiplin dan tatatertib serta lain-lain dari masa ke semasa.

90/90

100%

0/90

0%

100%

*Data-data bagi keputusan pencapaian masih dalam proses pengemaskinian

*Laporan pencapaian piagam pelanggan berikut dipaparkan secara tahunan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.

 

Pin It

Logo Majlis Daerah SetiuMAJLIS DAERAH SETIU,
Wisma MDS,
22100 Bandar Permaisuri,
Setiu, Terengganu.

TALIAN AM : 09-609 9377 / 09-609 9434 / 09-609 9757
HOTLINE : 09-609 0010
FAX : 09-609 9367
e-MEL : mdsetiu(at)terengganu.gov.my / mdsetiu(at)mds.gov.my

Penafian : Majlis Daerah Setiu tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.