09-609 9377 / 9757 / 9434  09-609 0010

Piagam Pelanggan

Image

Komitmen kakitangan menjamin layanan dengan mesra dan adil lagi saksama serta perkhidmatan yang terbaik.

Sedia memberi khidmat kepada pembayar-pembayar cukai dengan cekap, amanah dan berkualiti.

Kami memastikan setiap permohonan yang dikemukakan diproses menepati tempoh yang ditentukan dengan cekap dan amanah.

Tegas dan adil adalah amalan kami dalam mengawal dan menjaga kepentingan awam di dalam kawasan MDS.

Memastikan pembangunan di MDS membangun secara terancang bagi menjamin kualiti hidup yang tinggi serta selaras dengan Wawasan Nasional.

Bil Cukai Taksiran Harta dikeluarkan 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai.

Mempertingkatkan pemberian perkhidmatan Bandar yang berkualiti tinggi, cekap dan berkesan kepada masyarakat.

Memastikan perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di kawasan komersial dan 3 kali seminggu di kawasan taman-taman perumahan dan 2 kali sebulan bagi kerja-kerja pemotongan rumput serta pembersihan longkang dengan teratur, tepat dan mengikut jadual.

Menimbang permohonan pelan-pelan bangunan dalam tempoh 11 minggu dari tarikh didaftarkan untuk memberi kelulusan dan pengeluaran CFO dalam tempoh satu bulan dari tarikh permohonan tertakluk kepada syarat-syarat telah dipatuhi.

Melaksana, menguatkuasa serta memastikan segala Akta-akta dan Undang-undang Kecil sentiasa dipatuhi.

Merancang, melaksana dan penyelenggaraan projek-projek sosio-ekonomi yang memberi demi keselesaan kepada penduduk.

Memastikan semua harta-harta di dalam kawasan Majlis dibuat penilaian terperinci untuk Cukai Taksiran berpandukan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Menguruskan dengan cekap perkara-perkara yang berkaitan kewangan serta peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa.

Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan/perkhidmatan personel dari segi pelantikan, pengesaham, kemasukan dalam jawatan berpencen, permohonan cuti, kursus, disiplin dan tatatertib serta lain-lain dari masa ke semasa.

Pin It

logoMAJLIS DAERAH SETIU,
Wisma MDS,
22100 Bandar Permaisuri,
Setiu, Terengganu.

TALIAN AM : 09-609 9377 / 09-609 9434 / 09-609 9757
HOTLINE : 09-609 0010
FAX : 09-609 9367
e-MEL : mdsetiu(at)terengganu.gov.my / mdsetiu(at)mds.gov.my

Penafian : Majlis Daerah Setiu tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.